Bezpečnost sprchových zástěn ze skla - nejen otázky, ale i odpovědi

14.10.2015 Články 2007-15

Při výběru dodavatele skla dbáme na to, aby každý skleněný prvek splňoval přísné požadavky Evropské normy ČSN EN 14428 + A1 - Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody (leden 2008).

Definice z normy: Sprchové zástěny jsou většinou sestavy panelů a/nebo dveří instalovaných na místě sprchování, na vaně pro sprchovací kout nebo na koupací vaně, nebo kolem nich, ve spojení s jednou nebo více stěnami hlavní konstrukce budovy pro zajištění plochy zadržující vodu za účelem sprchování.

Použije-li se sklo pro sprchové zástěny, musejí být provedeny jako bezpečnostní. To znamená, že sklo musí být tepelně tvrzené podle normy ČSN EN 12150 - Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo.

Skla, u kterých je speciálním řízeným procesem ohřevu a ochlazení vyvoláno permanentní povrchové tlakové napětí s cílem značně zvýšit odolnost vůči mechanickému a tepelnému namáhání a zároveň získat předepsané vlastnosti rozpadu. Díky vnesenému vnitřnímu napětí během procesu tepelného tvrzení (někdy chybně nazývaného kalení) dochází při rozbití skla ke vzniku velkého množství malých neostrých střepů o maximální velikosti 100 mm.

Tepelně tvrzené sklo je považováno za bezpečnostní sklo splňující závazné normové požadavky na bezpečnost. Norma ČSN EN 12150 popisuje všechny vlastnosti a test kvality tepelného tvrzení (zkouška rozpadu po rozbití).

Hlavní rozdíly mezi tepelně tvrzeným sklem a sklem float:

 • větší ohybová tuhost, 120 N/mm2 oproti 45 N/mm2;
 • přibližně 5x větší odolnost vůči bočnímu nárazu;
 • větší úroveň odolnosti vůči tepelnému šoku až 250 °C;
 • při rozbití vznikají malé neostré úlomky;
 • tepelně tvrzené sklo nelze po procesu tvrzení dále opracovávat (řezáním, broušením atd.);
 • pro zjištění přítomnosti sulfidu nikelnatého se musí provést HST test dle ČSN EN 14179-1;
 • při procesu tvrzení se tvoří plochy s rozdílným napětím v průřezu skla. Tyto plochy napětí vytvářejí dvojlomný efekt ve skle, který je viditelný v polarizovaném světle a nazývá se anizotropie. Pokud je tepelně tvrzené bezpečnostní sklo prohlíženo v polarizovaném světle, jeví se plochy napětí jako zbarvené zóny, známé někdy jako „leopardí skvrny". Polarizované světlo se vyskytuje i v normálním denním světle. Množství polarizovaného světla závisí na počasí a na pozici slunce. Dvojlomný efekt je více znatelný při pohledu pod ostrým úhlem nebo při pohledu přes polarizační brýle;
 • protože je během procesu tepelného tvrzení horké sklo v kontaktu s válečky, dochází k zhoršení rovinnosti povrchu - k povrchové deformaci, známé jako „válečková vlna". Válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm, mohou vykazovat znaky drobných vtisků v povrchu.

Porovnání základního skla a tepelně tvrzeného na vzorcích o rozměru 300 x 300 mm na odolnost proti nárazu:

 • základní plavené sklo float tl. 6 mm odolá pádu koule vážící 250g z výše 300 mm;
 • tepelně tvrzené sklo tl. 6 mm odolá pádu koule vážící 250g z výše 3 m;
 • tepelně tvrzené sklo tl. 8 mm odolá pádu koule vážící 500g z výše 2 m.

Tepelně tvrzené sklo se používá tam, kde vyžadujeme vyšší pevnost v tahu za ohybu (větší odolnost proti nárazu nebo deformaci), jako například sprchové kouty, bodově uložená skla, výplně zábradlí, skleněné poličky a stolky atd. Dále se tepelně tvrzená skla používají tam, kde potřebujeme bezpečnost proti poranění.

Z důvodu samotné podstaty procesu tvrzení není možné získat výrobek tak rovinný jako u chlazeného skla float. Rozdíl závisí na jmenovité tloušťce, rozměrech a poměru mezi rozměry. Z tohoto důvodu může dojít k deformaci známé jako celkové prohnutí.

Deformace se musí měřit podél hran skla a podél úhlopříček jako maximální vzdálenost mezi přímým kovovým pravítkem nebo napnutým drátem a konkávním povrchem skla (viz obrázek).

Prohnutí skla sprchové zástěny

1 - deformace pro výpočet celkového prohnutí; 2 - B, H, nebo délka úhlopříčky; 3 - místní prohnutí; 4 - délka 300 mm

Hodnota prohnutí je pak vyjádřena jako deformace, v milimetrech, dělená příslušnou měřenou délkou hrany skla nebo úhlopříčky, v milimetrech.

Celkové prohnutí tepelně tvrzeného skla, které bylo tvrzeno pomocí horizontální technologie, může být u skla 0,003mm/mm.

Například: Tabule skla o délce hrany 3100 mm může mít prohnutí maximálně 0,003 x 3100 = 9,3 mm

Dalším možným prohnutím může být prohnutí způsobené od zatížení, popřípadě vlastní váhy. Tyto prohnutí lze vidět v kapitole č. 8 a v projektu je nutné s nimi může uvažovat.

Pozor: v případě, že dvě tabule skla uložíte vedle sebe způsobem, že jedna bude konvexně a druhá konkávně prohnutá, může jen díky technologii výroby vzniknout rozdíl mezi hranami.

Například: U tabule skla o délce hrany 3100 mm až 2 x 9,3 mm = 18,6 mm.

Tepelně tvrzené sklo může mít i místní prohnutí, které je v normě povolené až na hodnotu 0,5 mm na délce 300 mm.

Další velmi podstatným technologickým limitem, který by mohl vést k reklamačnímu řízení je optická kvalita tepelně tvrzeného skla.

Protože je během procesu tepelného tvrzení horké sklo v kontaktu s válečky, dochází zhoršením rovinnosti povrchu k povrchové deformaci, známé jako „válečková vlna". Válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm mohou vykazovat znaky drobných vtisků v povrchu. Tato technologie je již překonána a sklo lze vyrábět na vzduchovém polštáři, kdy nedochází ke vzniku tohoto efektu.

Dvojlomný efekt ve skle

Při procesu tvrzení se tvoří plochy s rozdílným napětím v průřezu skla. Tyto plochy napětí vytvářejí dvojlomný efekt ve skle, který je viditelný v polarizovaném světle. Pokud je tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo prohlíženo v polarizovaném světle, jeví se plochy napětí jako zbarvené zóny, známé někdy jako „leopardí skvrny".

Polarizované světlo se vyskytuje i v normálním denním světle. Množství polarizovaného světla závisí na počasí a na pozici slunce. Dvojlomný efekt je více znatelný při pohledu pod ostrým úhlem nebo při pohledu přes polarizační brýle.

Během výroby skla dochází při vysokých teplotách k modifikaci sulfidu nikelnatého na tzv. α - NiS, který je při teplotách vyšších jak 379° C stabilní. V základním skle zůstává z největší části nezměněn, protože rychlost ochlazení je pro jeho úplnou transformaci příliš vysoká. Jeho stabilní podoba, která se označuje jako β - NiS nebo jako millerit, se tvoří za obvyklých teplotních podmínek teprve pozvolně. Čím je teplota nižší, tím je přeměna pomalejší. Tato změna - tzv. alotropií transformace, znamená změnu prostorové struktury krystalu při zachování svého chemického složení. Tato transformace je spojena s nárůstem objemu krystalu asi o 4%.

V důsledku toho vyvíjí rostoucí sílu na sklo ve svém bezprostředním okolí. A protože součinitel tepelné roztažnosti NiS je větší než součinitel tepelné roztažnosti skla, vytvoří se ve fázi chlazení během procesu tvrzení dutý prostor, to znamená, že NiS nejdříve vyplní svým růstem tento prostor a potom začne teprve „tlačit" na sklo. V případě že se takto rozpínající se sulfid nachází v oblasti, kde působí tahové napětí, tj. v oblasti 25 - 75% tloušťky skla tvrzeného, sklo, bez ohledu na celkovou svoji tloušťku, praskne v okamžiku, kdy vměstkem pozvolně vytvořený tlak bude dostačující ke zničení skla. Tato doba je rozdílná v závislosti na teplotě okolí, velikosti vměstku a místě vměstku ve vztahu k existujícímu napětí v tahu. První samovolné exploze se z těchto důvodů vyskytují obvykle se značným časovým zpožděním. Tyto rozdíly nám také vysvětlují, proč nedochází k samovolným lomům současně a proč jsou dokumentovány případy, kdy docházelo k samovolným explozím skla, které bylo vyrobeno a nainstalováno na fasádách budov přibližně ve stejném období i po dobu 10 let.

Předpětí u otvorů vrtaných do skleněné zástěny

Je třeba si uvědomit, že výroba stavebního skla je na milimetry přesná a přesto výrobcům norma umožňuje vyrábět skla s toleranční odchylkou. Na obrázku níže je znázorněno schéma, jaké tolerance jsou v případě výroby tepelně tvrzeného skla možné.

Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo je schopno odolat náhlým změnám teploty rozdílu teploty až do ±200 K.

Pokud se vám článek líbí, sdílejte ho s přáteli

 

Podobné články

 
Zajímavé odkazy
14.10.2015 Články 2007-15

Odkazy na stránky, které by mohly zajímat všechny zájemce o design, kutilství a vybavování domácnosti vůbec: Nářadí, Hitachi, šroubováky, brusky, tmely ...Realt.cz, reality, bydlení, fotogalerie, inspirace ... Dřevěný nábytek Šafr vše ze dřeva - masivní nábytek, postele, skříně, matrace, komody, hračky, stoly, židle-nízké ceny,vysoká kvalita.Hypocentrum Modré pyramidy - pro každého, kdo řeší financování bydleníPokud máte jakékoliv odkazy, které by mohly zajímat návštěvníky našich stránek a souvisejí s naším oborem, budeme velmi rádi, pokud nám je poskytnete například přes kontaktní formulář n...

 
Vděčné i věčné koupelnové doplňky chromové
14.10.2015 Články 2007-15

Chromové koupelnové doplňky jsou vděčným prvkem každé koupelny i toalety. Hlavní předností koupelnových doplňků chromových je snadná kombinovatelnost s ostatním nezbytným vybavením, jako jsou vodovodní baterie. Hned na druhém místě musíme jmenovat odolnost chromu proti mechanickému poškození, rzi i vodnímu kameni. To je ostatně důvod, proč k tomuto materiálu sahají návrháři při výrobě baterií, které jsou účinkům vody vystaveny nejvíc.Chrom vždy najde uplatněníSnad žádnému jinému materiálu není v koupelně věnován tak velký prostor, jako chromu. Důkaz nabízí koupelnové doplňky chromové. Tyto dop...

 
Designové koupelnové doplňky
14.10.2015 Články 2007-15

O designových koupelnových doplňcích můžeme hovořit až v posledních letech. V minulosti totiž oblast designových koupelnových doplňků připomínala spíše počátky průmyslové revoluce. Doplňky byly chápány na doplnění prázdných míst v koupelně a jejich estetika nehrála prakticky žádnou roli. Tato doba už je naštěstí dávno pryč.Návrhářská studia si uvědomila význam detailu. Designové doplňky do koupelny jsou důležitým prvkem, který dokáže podtrhnout a dotvořit vzhled každé koupelny. Právě proto jsou dnes byť i na nejmenší háček na ručníky povoláváni designéři světových jmen.S doplňky „nebejvávalo d...

Chci informovat o všem, co mě zajímá

Nejnovější dění ze světa koupelen.

Koupelnové studio

Zobrazit na mapě

Jeseniova 1164/47, 13000 Praha 3

Otevírací doba:

PO–ČT: 10.00–18.00PÁ: 10.00–17.00

Aktuální nabídka...Víc než jen prodejna...
 277 277 911  / dnes 10.00–18.00
 
 
  obsah košíkupočet:0 kscena:0
 
   

Copyright © 2007-2021 by Www.perfecto.cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Zásady ochrany osobních informací (GDPR)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.OK